Africk

Africk là người phát triển chính công cụ cá cược thông minh SBS™ (Smart Bet System), đồng thời là người chịu trách nhiệm đánh giá chi tiết các nhà cái.