Mclean

Mclean là người phụ trách các chuyên mục chia sẻ các thủ thuật, đồng thời đánh giá các boardgame hấp dẫn nhất trên thị trường.